Tarieven

Afmelden


U kunt zich tot tenminste 24 uur voor de afgesproken afspraak kosteloos afmelden. Een niet of niet binnen 24 uur afgezegde afspraak zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen.

Continuïteit van het leerproces

Eén-op-één onderwijs is de meest efficiënte onderwijsvorm om leerlingen verder te helpen. Deze individuele benadering geeft leerkrachten de kans om ondersteuning te geven op de leergebieden waar de leerling moeite mee heeft. Zo is het mogelijk om achterstanden in relatief korte tijd in te lopen. De leerkracht geeft uitleg, oefeningen op het juiste niveau en zorgt voor gevarieerde herhaling van de leerstof. Een zekere continuïteit is hierbij echter onontbeerlijk. Bij een frequente onderbreking van de instructie en begeleiding, zal de leerkracht vooral bezig zijn met de herhaling van het voorgaande. Het wordt dan moeilijk om nieuwe leerstof te behandelen, aangezien de basis onvoldoende beheerst wordt. Dat leerlingen soms ziek worden is onoverkomelijk. Het is echter in het belang van de leerling dat de bijles zo vaak mogelijk doorgang vindt.

Mail ons

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden.
    Open chat
    Kan ik je helpen?
    Hoi, kan ik je ergens mee helpen?