Hulp bij onderzoeksfasen

Opbouw van een onderzoek


Ieder wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek bestaat uit de volgende fasen:

 • Fase 1 | Probleemstelling, Literatuuronderzoek en Onderzoeksontwerp
 • Fase 2 | Data-verzameling
 • Fase 3 | Data-analyse
 • Fase 4 | Rapportage

 

Op deze pagina lees je hoe deze stappen zijn opgebouwd en hoe wij jou bij elke fase kunnen helpen.


Fase 1


Probleemstelling, Literatuuronderzoek en Onderzoeksontwerp


 • Je onderzoek valt of staat met een heldere probleemanalyse, een goed geformuleerde onderzoeksvraag en verantwoorde ontwerpkeuze.
 • Probleemstelling: Je onderzoek begint bij het formuleren van een onderzoeksprobleem; deze moet je specifiek en vooral niet te breed formuleren.
 • Literatuuronderzoek: Je verricht een uitgebreid literatuuronderzoek waarin je de lezer informatie geeft over het te onderzoeken fenomeen en je geeft duidelijk aan wat de uitkomsten zijn van eerdere onderzoeken.
 • Onderzoeksvragen en hypothesen: Je formuleert vervolgens een heldere onderzoeksvraag en deelvragen of hypothesen. Hierin noem je in ieder geval de te onderzoeken variabelen en de deelnemers.

Onderzoeksontwerp: Op grond van je onderzoeksvraag maak je een verantwoorde keuze voor een bepaald onderzoeksontwerp. Dit kan een kwantitatief (statistisch onderzoek) of kwalitatief (interview). Ook beschrijf je de procedure en de deelnemers.

 • Het kiezen van een goed afgebakend onderzoeksprobleem.
 • Het formuleren van een heldere onderzoeksvraag en hypothesen.
 • Het kiezen en verantwoorden van een onderzoeksontwerp die past bij je vraag. (klik hier voor de gratis download ‘onderzoeksmethoden’)
 • Het bepalen van de steekproefgrootte (ook met behulp van G-Power).

Fase 2


Data-verzameling

 


 • Je verzamelt de gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag.
 • Je volgt de procedure die je hebt beschreven in je onderzoeksvraag.
 • Wij helpen je met de voorbereidingen. De data-verzameling wordt vervolgens zelfstandig door de student uitgevoerd.

Fase 3


Data-analyse

 


 • Je analyseert de verzamelde gegevens door middel van statistiek of transcriptie. 
 • Je beschrijf duidelijk en uitvoerig de gevonden resultaten, zonder hieraan conclusies te verbinden.

Fase 4


Rapportage

 


 • Je schrijf een conclusie op grond van je resultaten en geeft verklaringen op grond van literatuur.
 • Je beschrijf de implicaties van je onderzoek voor de praktijk en/of de wetenschap.
 • Je noemt de beperkingen van je onderzoek.
 • Je loopt je gehele onderzoeksrapport na op correctheid.
 • Het formuleren van correcte conclusies.
 • Het weergeven van beperkingen op grond van validiteit.
 • Correcte opmaak en bronvermelding conform APA 6th edition. 
 • Spelling en zinsbouw

Klik hier voor de gratis download ‘tips voor onderzoeken en rapporten’

Open chat
Kan ik je helpen?
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?